Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając ze sklepu peruka.pl wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Refundacja

Jak elektronicznie zrealizować zlecenie na perukę

w sklepie Peruka.pl i skorzystać z refundacji NFZ

w czasie epidemii wirusa CONVID-19?

Dostajesz od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (obecnie można jest otrzymać również drogą elektroniczną /pocztą email lub drogą telefoniczną przez telefon) w formie:

Elektronicznej
wtedy otrzymujesz wygenerowany w e-ZWM numer zlecenia drogą elektroniczną (sms, e-mail, telefon)
LUB

Papierowej
wtedy udajesz się do wojewódzkiego oddziału NFZ i potwierdzasz zlecenie osobiście (obecnie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).


wchodzisz na stronę Peruka.pl, przeglądasz peruki

wybierasz jeden model i kolor, na który się decydujesz


1. Kontaktujesz się ze sklepem internetowym telefonicznie

pod numerem: 22 648 14 00, 22 871 94 10

lub wysyłając email na

zam@rokoko.com.pl

podając numer zlecenia i swój numer PESEL

2. Pracownik sprawdza dane i rozpoczyna realizację wniosku.

3. Podajesz model i kolor peruki, jaką chcesz kupić, a także dane do wysyłki i wybraną metodę płatności: przelew (wtedy otrzymujesz link do płatności na kwotę pomniejszoną o wartość zlecenia na wskazany adres e-mail) lub pobranie (wtedy płacisz kurierowi przy odbiorze przesyłki).

4. Czekasz na paczkę.


LUB


wybierasz kilka/kilkanaście modeli i kolorów, które chcesz przymierzyć w domu

1. Realizujesz zamówienie z poziomu sklepu (wrzucasz peruki do koszyka, podajesz adres wysyłki, wybierasz metodę płatności itp.).

2. Gdy peruki dotrą, przymierzasz je i decydujesz się na jedną.

3. Resztę peruk pakujesz i odsyłasz z powrotem do Rokoko.

4. Kontaktujesz się ze sklepem telefoncznie
pod numerem: 22 648 14 00, 22 871 94 10,

lub wysyłając email na

zam@rokoko.com.pl

informujesz o wysyłce pozostałych peruk oraz podajesz model, który sobie zostawiasz. podajesz numer zlecenia i swój numer PESEL oraz numer konta bankowego

5. Pracownik sprawdza dane i rozpoczyna realizację wniosku.

6. Po dotarciu paczki zwracamy pieniądze za odesłane peruki oraz kwotę refundacji NFZ na podany rachunek bankowy.

NFZ

Peruki dostępne w naszych Salonach jako produkty medyczne podlegają dofinansowaniu. Najczęściej pozyskiwane dofinansowanie to refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia jako środka pomocniczego.

 "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne" na perukę może wystawić lekarz, posiadający specjalizację w dziedzinie

·         chirurgii ogólnej

·         chirurgii dziecięcej

·         chirurgii onkologicznej

·         onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

·         ginekologii onkologicznej

·         radioterapii onkologicznej

·         dermatologii i wenerologii

·         onkologii i hematologii dziecięcej

·         hematologii

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów.

Kwota refundacji dla peruk to 250 złotych.


W przypadku protez piersi, które są również dobierane w naszych salonach, to lekarze

·         chirurgii ogólnej

·         chirurgii onkologicznej

·         onkologii klinicznej

·         onkologii klinicznej lub lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

·         dziedzinie ginekologii

·         ginekologii onkologicznej

·         radioterapii onkologicznej

·         rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Kwota refundacji na protezy piersi to 280 złotych.

Każdy wniosek po wystawieniu przez lekarza należy potwierdzić w siedzibie odpowiedniego Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie serdecznie zapraszamy do jednego z naszych punktów.

PFRON

Istnieje również możliwość wystąpienia o dofinansowywanie z funduszu PFRON. Jednak są różne typy wnioskowania w zależności czy jest to sprzęt rehabilitacji czy środek pomocniczy. O ile bowiem wniosek o sprzęt rehabilitacyjny może być podparty zaświadczeniem lekarza prowadzącego, o tyle przy przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych (czyli peruki i protezy piersi) podstawowym dokumentem jest wniosek o zaopatrzenie w dany przedmiot, potwierdzony w oddziale NFZ.

W tym typie dofinansowania należy dodatkowo spełniać następujące kryteria:

·         posiadać odpowiednie dokument potwierdzający niepełnosprawność,

·         spełniać kryterium dochodowe.

Zgodnie ze stroną http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-12012-abc-osoby/pomoc-osobie-niepelnos/56,Przedmiotyortopedyczneisrodkipomocnicze.html

O dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można się ubiegać, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

·         50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

·         65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wniosek składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (lub innej jednostce organizacyjnej powiatu obsługującej środki PFRON na to zadanie). Nie ma terminu składania wniosków, tzn., że można złożyć go w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

·         do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

·         do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez prawodawcę oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania z PCPR (na przykład w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego), wnioskodawca musi sam pokryć tzw. udział własny w cenie zakupu, albo wybrać sprzęt tańszy (o ile jest taka możliwość) lub szukać wsparcia u sponsorów lub organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji). Jeżeli finansowana dopłata pochodzi ze środków własnych wówczas istnieje możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy ze środków PFRON określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Zastrzegamy, że dane dotyczace refundacji PFRON mogą ulec zmianie a informację zamieszczone powyżej są tylko orientacyjne. 

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera

ul. Targowa 12, 03-731 Warszawa
ul. Roentgena 3, 02-781 Warszawa
ul. Szlak 24, 31-153 Kraków
ul. Garbary 6, 61-867 Poznań
ul. Pereca 23b, 53-443 Wrocław
ul. Dębinki 7d, 80-211 Gdańsk

 

tel. 22 648 1400, 22 648 1401, 22 818 7373
tel. kom. 501 131 710
mail: rokoko(małpka)rokoko.com.pl

MiStral e-sklep PRO v. 2.26.40 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2020

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN
Facebook